skip to content

COBIT®5-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

COBIT5 (Control OBjectives for Information and related Technology) er et rammeverk for styring og kontroll av bedriftens IT -ressurser og er siste versjon av ISACAs globalt anerkjente rammeverk. COBIT fokuserer på styring og kontroll av informasjon og tilhørende bruk av teknologi. Rammeverket beskriver prinsipper, metoder og prosesser for å optimalisere verdiskaping samt å sikre samsvar med interne- og eksterne regulatoriske informasjonskrav.
COBIT®5-kurs - COBIT Foundation

COBIT5

COBIT5 er en videreutvikling fra tidligere COBIT versjon 4.1. Denne versjonen av rammeverket har beskrevet globalt aksepterte prinsipper, metoder og prosesser som skal bidra til å maksimere verdien av informasjon som brukes av organisasjonen. Dette gjøres ved å fokusere på en livssyklusorientert modell der en definerer beste praksis prosesser tilpasset det forretningsmessige behovet. COBIT 5 har også integrert de tidligere ISACA rammeverkene ValIT og RiskIT, samt at rammeverket er avstemt mot beste praksis rammeverk som f,eks ITIL®, ISO/IEC 27001 og TOGAF®.

Fordeler

COBIT 5 hjelper bedrifter av alle størrelser til å:
- styre informasjon for å støtte opp under forretningsmessige beslutninger
- oppnå strategiske mål og realisere forretningsmessige gevinster gjennom effektiv og innovativ bruk av informasjonsteknologi
- oppnå optimal drift gjennom pålitelig og effektiv anvendelse av teknologi
- styre IT-relatert risiko på et akseptabelt nivå
- optimalisere kostnader vedrørende IT-tjenester og teknologi
- etterleve relevante lover, bestemmelser, kontrakter og retningslinjer

For mer informasjon om COBIT5 kurs, velg linken under.

COBIT5 Assessor

COBIT5 Assessor-kurs gir deg en innføring i Process Capability Assessment. Kurset gjennomgår et metodeverk, basert på ISO/IEC 15504 standarden, for å analysere de mest sentrale prosessene innenfor Informasjons- og Informasjonsteknologi domenet basert på COBIT5 referansemodell. Referansemodellen dekker hele livssyklusen fra styring, til planlegging, implementering, drift og kontinuerlig forbedring.

COBIT5 Foundation

COBIT er et omfattende rammeverk som bistår organisasjoner med å skape optimal verdi ved å sikre en balanse mellom gevinstrealisering, optimalisering av risikoer og ressursbruk. COBIT 5 bistår virksomheten å styre og forvalte på en helhetlig måte: - ende-til-ende forretnings- og IT-funksjonelle ansvarsområder - vurderer IT-relaterte områder, interne og eksterne interessenter

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden