skip to content

MoP®-kurs og -sertifisering | Sopra Steria Akademiet

MoP (Management of Portfolios) er et rammeverk for porteføljestyring. Veiledningen inneholder et sett av prinsipper, teknikker og prosedyrer for å innføre porteføljestyring, og passer for senior ledere og praktikere som er ansvarlige for planlegging og implementering av porteføljer.
Kursdeltakere Sopra Steria Akademiet

Porteføljestyring
Prosjekter og programmer brukes for å innføre større og mindre endringer. Det overordnede målet med å innføre endringer er å forbedre noe, gjerne den daglige driftsituasjonen. For at forbedringene skal være mest mulig effektive må de velges med omhu, slik at endringene støtter opp under den overordnede strategien eller visjonen.

Porteføljestyring handler om å ha en rutine for å velge hvilke endringer man skal investere i for å oppnå de overordnede målene man jobber mot. God porteføljestyring vil føre til at man etablerer de riktige nye tjenestene, gjennomfører betydningsfulle og meningsfulle endringer og avvikler tjenester og rutiner som ikke lenger bidrar med verdi.

Fordeler ved MOP
Effektiv porteføljestyring innebærer fordeler for alle organisasjoner, enten de er store eller små og enten de tilhører offentlig eller privat sektor. Fordeler omfatter blant annet:
- Oppnår de beste resultatene i forhold til den totale investeringen i endringsprogrammer og -prosjekter
- Sikrer vellykket levering
- Realiserer alle fordelene når det gjelder besparelser gjennom bedre effektivitet og bidrag til strategisk måloppnåelse på tvers av alle sektorer
- Stiller til rådighet verktøy og teknikker som trengs for å identifisere og prioritere den overordnede investeringen

 

IT Preneurs leverer kurset i samarbeid med Sopra Steria Akademiet.

For mer informasjon om de ulike MoP-kurs vi tilbyr, se nedenfor.

MoP® Foundation

Kurset gir en grunnleggende innføring i rammeverket MoP® (Management of Portfolios) og er en veiledning for porteføljestyring.

MoP® Foundation and Practitioner

Kurset forutsetter selvstudium i forkant av gjennomføringen, og begynner med en overordnet gjennomgang av MoP før man tar Foundation-sertifiseringen. Resten av kurset er en detaljert gjennomgang av MoP®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing, hvor deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario. Kurset avsluttes med Practitioner-sertifiseringen.

MoP® Practitioner

Kurset er en detaljert gjennomgang av MoP®, i hovedsak i form av øvelser og oppgaveløsing. Omfanget til pensum går ikke ut over det som er gjennomgått i MoP® Foundationkurset, men deltakerne øves i å tilpasse metoden til et gitt prosjekt beskrevet i et scenario.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden