skip to content

SIAM-kurs og sertifisering | Sopra Steria Akademiet

Service Integration And Management (SIAM) er en metodikk og tilnærming som skal bidra til å håndtere flere underleverandører av varer og tjenester, samt integrere leveransene sømløst for å skape en enhetlig, virksomhetsorientert IT-organisasjon.
Kurs Sopra Steria Akademiet
SIAM er både et rammeverk, en modell og en tilnærming som ønsker å håndtere en situasjon med flere underleverandører av varer og tjenester. Målet er å etablere et definert og spesifisert ansvarspunkt (Single point of Accountability) for håndtering og leveranse av IT-tjenester.

SIAM
Konseptet og tilnærmingen SIAM presenterer rundt multi-sourcing og kontroll av flere underleverandører baserer seg og bygger videre på eksisterende og veletablerte IT Service Management-prinsipper og beste praksis. SIAM er ikke et verktøy eller programvare, men en strukturert tilnærming til å oppnå følgende overordnede mål:
  • En oversikt over virksomhetens individuelle sourcingsituasjon
  • En oversikt over virksomhetens strategiske mål og behov
  • Håndtering av ulike underleverandører
  • En tilpasset leveransemodell som sikrer at de ulike tjenesteleveransene
    • koordineres
    • integreres
    • leveres til kunden på en helhetlig måte

SIAM Foundation

SIAM Foundation er et grunnkurs i SIAM-metodikken, og vil gi en innføring i sentrale begreper, metoder, teknikker, samt en grunnleggende forståelse for helheten.

ITIL®, PRINCE2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited

Del denne siden